BizLIVE -
Tổng doanh thu thuần hợp nhất quý I của công ty đạt 1.618 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.
Quý I/2018, Vincom Retail báo lợi nhuận trước thuế 702 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
CTCP Vincom Retail (mã VRE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018.
Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong kỳ của công ty đạt 1.618 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 1.266 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 335 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận trước thuế quý đạt 702 tỷ đồng, giảm 63 tỷ đồng, tương đương với 8% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do kỳ này không có phần lãi trong công ty liên kết (kỳ trước đạt 145 tỷ đồng) do công ty đã bán toàn bộ khoản đầu tư vào công ty liên kết trong năm 2017.
Tại ngày 31/3/2018, Vincom Retail đang có 46 trung tâm thương mại (TTTM) đang hoạt động tại 24 tỉnh và thành phố trên toàn quốc, tổng tài sản đạt 38.120 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 26.636 tỷ đồng.

TRẦN THÚY