BizLIVE - Với kết quả đạt được trong quý 1, FPT đã hoàn thành 21,8% kế hoạch doanh thu và 22,5% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2021.
Quý 1/2021, FPT báo lãi trước thuế 1.397 tỷ đồng, hoàn thành 22,5% kế hoạch năm
Ảnh minh họa.
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021 với doanh thulợi nhuận trước thuế tăng trưởng 14,4% và 22,3% so với cùng kỳ.
Cụ thể, hết quý 1/2021, doanh thu của FPT đạt 7.586 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.397 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% và 22,3%, tương đương 102% và 105% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 22,8%, đạt 103% kế hoạch, và lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng trưởng 20,8%, đạt 104% kế hoạch.
Trong đó, khối Công nghệ đóng góp 40% vào tổng lợi nhuận sau thuế và 55% vào tổng doanh thu của toàn Tập đoàn. Doanh số ký mới của khối Công nghệ đạt 5.834 tỷ đồng, mức cao nhất trong 4 quý gần đây và tăng trưởng 46,3% so với cùng kỳ.
Lĩnh vực Dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường trong nước của FPT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 986 tỷ đồng, tăng 40,1% và 59 tỷ đồng, tăng 1.828,7% so với cùng kỳ.
Tại thị trường nước ngoài, doanh thu lĩnh vực Dịch vụ công nghệ thông tin ghi nhận 3.169 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 9,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của lĩnh vực Dịch vụ này đạt 495 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4% so với quý 1/2020, thời điểm thị trường quốc tế chưa bị ảnh hưởng bởi Covid-19. 
FPT cho biết, đã ký kết thành công 4 hợp đồng lớn với doanh số trên 5 triệu USD/hợp đồng trong quý 1/2021. Nhờ vậy, doanh thu ký mới của thị trường nước ngoài tăng trưởng 43%, đạt 4.489 tỷ đồng, là cơ sở đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong các quý còn lại của 2021.
Khối Viễn thông ghi nhận 2.925 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,6% và 576 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 29% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực Dịch vụ Viễn thông đạt 524 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 30,7% nhờ cải thiện biên lợi nhuận sau thuế của mảng Dịch vụ Băng thông rộng cũng như lợi nhuận mới từ mảng dịch vụ truyền hình trả tiền. Trong khi đó, doanh thu lĩnh vực Giáo dục đạt 698 tỷ đồng, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ.
Được biết, ĐHĐCĐ công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu đạt 34.720 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 6.210 tỷ đồng, tăng trưởng 18%. Như vậy, với kết quả đạt được trong quý 1, FPT đã hoàn thành 21,8% kế hoạch doanh thu và 22,5% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2021.

TRẦN THÚY