BizLIVE - Những thách thức nêu trên đã đặt ra cho ngành điện nói chung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm vụ năm 2021 và những năm tới là hết sức nặng nề, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết. 
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: EVN cần đảm bảo vững chắc an ninh cung ứng điện
hoàn thành và vượt các chỉ tiêu hiệu quả năm 2020

Sáng 12/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020. 

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, năm 2020, EVN đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân. Tính đến cuối năm 2020, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 69.300MW, tăng gần 14.000MW so với năm 2019, trong đó tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo là 17.430MW (tăng 11.780MW so với năm 2019) và chiếm tỷ trọng 25,3%. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN và thứ 23 thế giới.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2020 là 247,08 tỷ kWh, tăng 2,9% so năm 2019.

Điện sản xuất và mua của EVN là 239,12 tỷ kWh, bằng 95,03% KH và tăng 3,62% so năm 2019, trong đó: Điện sản xuất của Công ty mẹ EVN là 50,1 tỷ kWh bằng 99% KH, tăng 19,44%; Điện sản xuất của các GENCO là 87,1 tỷ kWh bằng 94,5% KH; Điện mua các nguồn ngoài là 101,9 tỷ kWh bằng 93,7% KH.

Hoạt động chỉ đạo điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện đã bám sát nhu cầu phụ tải, khai thác tối ưu các nguồn điện trong hệ thống. Các nhà máy thuỷ điện vừa đảm bảo phát điện vừa đáp ứng tốt nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và dân sinh. Tuy nhiên năm 2020 là một năm vận hành đầy biến động, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phụ tải điện tăng trưởng thấp, thủy văn diễn biến bất thường, phức tạp và rất khó dự báo; tỷ trọng các nguồn điện năng lượng tái tạo tăng cao gây khó khăn trong điều hành hệ thống và dẫn đến tình trạng “thừa nguồn” trong các thời điểm buổi trưa và các ngày lễ /cuối tuần. Thị trường điện đảm bảo liên tục ổn định theo đúng quy định và đã chuyển đổi chu kỳ điều độ - chu kỳ giao dịch xuống 30 phút (từ ngày 01/9/2020), góp phần xử lý chính xác và kịp thời các biến động trong vận hành hệ thống.

Công tác dịch vụ khách hàng được nâng cao, đã cung cấp 12/12 dịch vụ điện và chiếm trên 77% giao dịch qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Cũng trong năm 2020, nhằm chia sẻ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt với khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tập đoàn đã chủ động báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành và đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện trong 2 đợt với tổng số tiền khoảng 12.300 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT).

Về tình hình đầu tư, EVN và các đơn vị rất nỗ lực trong tháo gỡ các khó khăn và thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy tiến độ các dự án, đặc biệt các dự án trọng điểm với giá trị khối lượng đầu tư toàn Tập đoàn năm ước đạt 88.425 tỷ đồng, bằng 94,9% KH. Giá trị giải ngân ước đạt 87.788 tỷ đồng, bằng 94,2% KH…

EVN hoàn thành và vượt các chỉ tiêu hiệu quả năm 2020, có thể kể đến như tổn thất điện năng toàn EVN năm 2020 là 6,42% thấp hơn 0,08% so với kế hoạch và giảm 0,07% so với năm 2019; độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện, trong đó thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) của toàn Tập đoàn là 356 phút, giảm 66,8% (~ giảm 715 phút) so với năm 2019 và vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (400 phút).

Các NMNĐ trực thuộc EVN: đều đạt cả 3 chỉ tiêu về hệ số khả dụng, tỷ lệ ngừng máy sửa chữa và tỷ lệ ngừng máy sự cố.

Tập đoàn giao các đơn vị tiết kiệm các chi phí theo định mức (vật liệu, DVMN, chi phí khác bằng tiền, phát triển khách hàng, dịch vụ khách hàng), chi phí sửa chữa lớn nên đã tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh được: 1.876,6 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm là 9%).

EVN bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước, tổng giá trị tài sản hợp nhất toàn EVN ước tính đến cuối năm 2020 ước khoảng 733.000 tỷ đồng (tăng 10,16% so với năm 2019), trong đó vốn chủ sở hữu là 230.000 tỷ đồng.

Công ty mẹ EVN và các đơn vị đều đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch được giao. Giá trị nộp ngân sách năm 2020 của toàn EVN ước đạt 27.800 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ năm 2021, EVN đặt mục tiêu điện thương phẩm đạt 228,156 tỷ kWh, tăng 5,16% so với năm 2020. Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: chỉ số SAIDI thấp hơn 349 phút. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn: dưới 6,35%. Chỉ số tiếp cận điện năng: duy trì vị trí trong ASEAN 4. Đầu tư xây dựng: tổng giá trị 97.124 tỷ đồng. Bảo toàn và phát triển vốn; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kinh doanh có lợi nhuận.

bảo đảm vững chắc an ninh cung ứng điện

Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết EVN, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, những yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ tới cũng như những thách thức nêu trên đã đặt ra cho ngành điện nói chung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm vụ năm 2021 và những năm tới là hết sức nặng nề.

Yêu cầu thời gian tới phải bảo đảm vững chắc an ninh cung ứng điện; cung cấp đầy đủ điện năng  ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

 Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm 2020 của EVN

Phải phát triển hạ tầng ngành điện đồng bộ, thông minh và hiện đại, đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN. 

Đẩy nhanh việc xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Phải khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý; triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị EVN tập trung 8 nhiệm vụ. Như, yêu cầu Tập đoàn tham mưu, phối hợp với Bộ Công Thương để thực hiện hoàn thành quy hoạch điện VIII; Vận hành an toàn, ổn định và tối ưu hệ thống điện quốc gia để khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước; 

Đầu tư phát triển nguồn điện và lưới điện đồng bộ theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt; Thực hiện thị trường hóa giá điện nhằm đạt mục tiêu khuyến khích đầu tư cho phát triển ngành điện; 

Thực hiện tái cơ cấu, tiếp tục quá trình phát triển thị trường điện lực theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo đưa thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào vận hành chính thức từ năm 2023…

CẨM THẠCH