BizLIVE -

6 tháng đầu năm, Nhựa Bình Minh ghi nhận 2.605 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm một nửa so với cùng kỳ, xuống 126 tỷ đồng.

Nhựa Bình Minh (BMP): Lợi nhuận quý 2/2021 xuống thấp nhất trong 10 năm
Ảnh minh họa.

CTCP Nhựa Bình Minh (mã BMP) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 1.452 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng cao hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 47% so với cùng kỳ, xuống 186,7 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Nhựa Bình Minh lãi sau thuế gần 42 tỷ đồng, giảm đến 73% so với cùng kỳ 2020. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong 1 quý công ty ghi nhận trong vòng 10 năm trở lại đây.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Nhựa Bình Minh ghi nhận 2.605 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm một nửa so với cùng kỳ, xuống 126 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện 50% kế hoạch doanh thu nhưng mới hoàn thành 24% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Không chỉ lợi nhuận sụt giảm mạnh, dòng tiền hoạt động kinh doanh của Nhựa Bình Minh còn âm gần 194 tỷ đồng cuối quý 2/2021 trong khi cùng kỳ dương tới 434 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tồn kho tăng mạnh đến 56% so với đầu kỳ, đạt gần 618 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 2/2021, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đã giảm 8,4% so với đầu năm về 2.768 tỷ đồng trong đó, tiền và tiền gửi giảm mạnh 37% so với đầu kỳ, còn 891 tỷ đồng. Công ty chỉ vay nợ ngắn hạn với số dư vỏn vẹn 55 tỷ đồng trong khi đã tích lũy được gần 285 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 1.157 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ