BizLIVE - Doanh thu của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) tăng tới 849% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ tăng có 15% do Công ty chia nhiều lợi nhuận hợp tác đầu tư.
NBB: Doanh thu quý I/2020 đột biến nhờ dự án Quảng Ngãi, lợi nhuận chỉ tăng 15%
Theo BCTC quý I/2020, doanh thu thuần quý I/2020 của NBB tăng 849% lên 146,34 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chi phí như chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 4 lần lên 13,73 tỷ đồng.
Và đặc biệt, chi phí khác tăng tới 119 lần lên 35,11 tỷ đồng do phát sinh chi phí từ việc phân chia lợi nhuận hợp tác đầu tư dự án KDC Sơn Tịnh - Quảng Ngãi.
Tuy nhiên việc chuyển nhượng dự án này cũng là nguyên nhân chính làm doanh thu của Công ty tăng đột biến trong quý này. Hiện, KDC Sơn Tịnh - Quảng Ngãi là 1 trong 5 dự án NBB đang triển khai có diện tích 102,6 ha. Dự án có tổng mức đầu tư 1.589 tỷ đồng.
4 dự án khác là Diamond/City Gate 2, NBB 3/Citi Gate 3, De Lagi, Đồi Thủy sản trong đó khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside (City Gate 2) bắt đầu bàn giao từ quý III/2020.
Trong báo cáo thường niên 2019, HĐQT đánh giá thị trường bất động sản và kinh tế vĩ mô năm 2020 sẽ có sự sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ban lãnh đạo đề ra kế hoạch 2020 là tổng doanh thu 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 330 tỷ đồng; lần lượt gấp 4,4 lần và giảm 5% so thực hiện năm trước.

MAI HƯƠNG