BizLIVE -

6 tháng đầu năm, Sonadezi ghi nhận gần 2.493 tỷ đồng doanh thu và 599 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 10% và giảm 12% so với cùng kỳ.

Hụt thu từ khu công nghiệp, Sonadezi (SNZ) báo lãi quý 2/2021 giảm 26%
Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi – mã SNZ) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 1.266 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu kinh doanh khu công nghiệp (KCN) sụt giảm 31% và không còn chiếm tỷ trọng lớn nhất thay vào đó là mảng cung cấp nước sạch.

Giá vốn tăng nhanh hơn khiến lợi nhuận gộp của Sonadezi giảm 10% xuống 435 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cũng giảm 25% còn gần 112 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi giảm mạnh gần 70% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, Sonadezi lãi ròng 179 tỷ đồng quý 2/2021, giảm 26% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Sonadezi ghi nhận gần 2.493 tỷ đồng doanh thu và 599 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 10% và giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 354 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 59% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của Sonadezi đã tăng 7% so với đầu năm, đạt gần 21.871 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 20% lên 5.489 tỷ đồng chủ yếu do chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư hạ tầng KCN Châu Đức. Ngoài ra, tiền thuê đất trả trước dài hạn cũng cao gấp 2,3 lần đầu năm, với gần 926 tỷ đồng.

Cùng sự gia tăng tài sản, nợ phải trả của Sonadezi cũng tăng 8% so với đầu kỳ, đạt hơn 13.000 tỷ đồng trong đó nợ vay tài chính chiếm 5.291 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Doanh thu nhận trước cho thuê đất và hạ tầng KCN cũng tăng hơn 61%, lên gần 232 tỷ đồng.

THANH HÀ