BizLIVE -

Lũy kế 9 tháng, NTC ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 212 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã hoàn thành được 93,5% mục tiêu cả năm đề ra.

Hụt thu từ bất động sản đầu tư, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) báo lãi quý 3 giảm 50%
Lợi nhuận của NTC giảm sâu do hụt thu từ bất động sản đầu tư

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã NTC) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu thuần gần 38 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ, chủ yếu do hụt thu từ mảng kinh doanh bất động sản đầu tư. Lợi nhuận gộp cũng giảm 74% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 21 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính cũng giảm 17% còn gần 42 tỷ đồng do lãi tiền gửi và cho vay thu về ít hơn cùng kỳ. Tương tự, các chi phí phát sinh trong kỳ cũng đều được tiết giảm trong đó chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm lần lượt 98%, 21% và 29% so với cùng kỳ.

Kết quả, NTC báo lãi sau thuế quý 3/2021 gần 49 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ròng của NTC đạt hơn 212 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Công ty đã hoàn thành được 93,5% mục tiêu cả năm đề ra.

Thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của NTC đã giảm 7% so với đầu năm, xuống mức 4.141 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tiền gửi giảm 16% so với đầu kỳ còn gần 1.299 tỷ đồng, chủ yếu do không còn ghi nhận khoản mục tương đương tiền hơn 190 tỷ đồng.

Nợ phải trả của NTC tính đến cuối quý 3 cũng đã giảm 10% so với đầu năm, còn gần 3.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ vay tài chính đã được tiết giảm mạnh 68% so với đầu năm xuống còn 188 tỷ đồng. Ngoài ra, NTC còn khoản doanh thu chưa thực hiện 3.050 tỷ đồng tăng nhẹ 2% so với đầu năm.

THANH HÀ