BizLIVE - Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi kiểm tra thực tế để xác định lượng hàng hóa thực xuất không yêu cầu doanh nghiệp phải dỡ hàng ra khỏi container.
Hải quan xử lý những vướng mắc, bức xúc của doanh nghiệp xuất khẩu gạo
Ảnh minh họa.
Lúc 16h50 chiều nay (17/4), ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã ký công điện hỏa tốc gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố với nội dung:
Để thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan về việc xử lý các vướng mắc liên quan đến việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế đối với các lô hàng gạo xuất khẩu, tránh gây bức xúc cho doanh nghiệp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
Một là, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan kiểm tra hồ sơ để xác định gạo xuất khẩu đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 107 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo. Việc kiểm tra thực tế để xác định lượng hàng hóa thực xuất, đề nghị các đơn vị sử dụng các biện pháp nghiệp vụ không yêu cầu doanh nghiệp phải dỡ hàng ra khỏi container (đối với hàng hóa đóng trong container).
Cụ thể, đối với hàng xuất qua cửa khẩu đường biển, Cơ quan Hải quan căn cứ khối lượng hàng thực tế được xếp lên phương tiện vận tải của hãng tàu, hoặc đơn vị xếp vở để xác định số lượng thực tế xuất khẩu.
Hai là, đối với các doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên theo quyết định của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra hồ sơ (luồng vàng) và thực hiện biện pháp kiểm soát lượng gạo xuất khẩu theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên.
Ba là, đối với các lô hàng đã được vận chuyển đến cửa khẩu xuất, nhưng đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, đã được hệ thống phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa, Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa thực hiện kiểm tra thực tế theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.
Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra theo dõi việc thực hiện của công chức hải quan không để tình trạng phiền hà sách nhiễu gây bức xúc cho các doanh nghiệp.

QUANG TRÍ