BizLIVE - Quý I/2018, trái ớt đã đóng góp vào doanh thu tập đoàn 93 tỷ đồng. Hơn nữa, trong kỳ doanh thu trái cây tăng thêm 333 tỷ đồng nhờ diện tích thu hoạch tăng và doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê dự án HAGL – Myanmar tăng thêm 10 tỷ đồng là những nguyên nhân chính giúp HAG có kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh.
HAG: Quý I lợi nhuận sau thuế đạt 56,6 tỷ đồng, tăng trưởng 245% chủ yếu nhờ trái cây và ớt
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2018 hợp nhất. Theo đó, tất cả các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng trong kỳ của HAG đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.026,8 tỷ đồng, tăng 24,6%; lợi nhuận gộp đạt 479 tỷ đồng, tăng 118,8%; lợi nhuận thuần đạt 137,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với quý I/2017 lỗ 31,7 tỷ đồng.
HAG cho biết, doanh thu trong kỳ tăng mạnh nhờ sự đóng góp của mảng cây ăn trái, ớt và cung cấp dịch vụ cho thuê và dịch vụ khác cho dự án HAGL – Myanmar.
Cụ thể, doanh thu trái cây tăng 333 tỷ đồng nhờ diện tích thu hoạch các loại cây ăn trái tăng và thêm phần diện tích trái cây thu hoạch từ Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng. Doanh thu bán ớt 93 tỷ đồng nhờ công ty bắt đầu trồng và thu hoạch ớt từ quý IV/2017. Ngoài ra, doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê và dịch vụ khác tăng 10 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, trong quý I/2018 lãi từ thanh lý khoản đầu tư tăng thêm 46 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thực phẩm Heygo và CTCP Chăn nuôi Gia Lai. Lãi cho vay của HAG thu về tăng thêm 62 tỷ đồng.
Báo cáo giải trình của HAG cho biết, trong quý I/2018 HAG không có doanh thu từ bán bò do HAG không ưu tiên nguồn vốn lưu động tài trợ cho ngành bò mà tập trung dành cho mảng cây ăn trái, HAG chỉ duy trì đàn bò ở mức đủ cung cấp phân hữu cơ cho mảng trồng trọt.
Quý I/2018, HAG ghi nhận lợi nhuận sau thuế 56,6 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước 16,4 tỷ đồng, tăng hơn 245% so với quý I/2017. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát lên đến 54 tỷ đồng.

HỒNG QUÂN