BizLIVE - Từ 15h00 ngày 16/12, xăng E5RON92 giảm 90 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 192 đồng/lít.
Giá xăng giảm 90 đồng/lít
Bộ Công Thương cho biết, trong kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập quỹ BOG đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 trích lập ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 800 đồng/lít. Chi quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 100đồng/lít (kỳ trước chi 200đồng/lít).
Sau khi thực hiện việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, từ 15h ngày 16/12, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh: Xăng E5RON92 giảm 90 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 192 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 75 đồng/lít, dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 170 đồng/kg.
Sau khi điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.729 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 20.886 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.063 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 15.016 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.358 đồng/kg.
Bộ Công Thương cũng cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 16/12/2019 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm giá với xăng và tăng giá đối với các loại dầu.
Cụ thể, 70,661 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,213 USD/thùng, tương đương -1,69% so với kỳ trước); 74,508 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,543 USD/thùng, tương đương -2,03% so với kỳ trước).
75,913 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 0,543 USD/thùng, tương đương +0,72% so với kỳ trước); 75,312 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,411 USD/thùng, tương đương +0,55% so với kỳ trước); 251,831 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 17,325 USD/tấn, tương đương +7,39% so với kỳ trước).

N. NGA