BizLIVE -

6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của Haxaco đạt 61,5 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ.

Giá vốn tăng mạnh, Haxaco (HAX) báo lãi quý 2/2021 giảm 27%
Ảnh minh họa.

CTCP Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (Haxaco – mã HAX) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm gần 3% so với cùng kỳ, xuống 43,4 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay được tiết giảm tuy nhiên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh, lần lượt 38,3% và 20,6% so với cùng kỳ. Kết quả, Haxaco lãi sau thuế 5,9 tỷ đồng, giảm 27,2% so với quý 2/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Haxaco ghi nhận 2.686,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 33,7% so với cùng kỳ. Nhờ lãi lớn quý đầu năm, lợi nhuận sau thuế 6 tháng tăng gấp gần 5,5 lần cùng kỳ, đạt 61,5 tỷ đồng.

Năm 2021, Haxaco đặt mục tiêu lãi trước thuế công ty mẹ 200 tỷ đồng, tăng 27,3% so với năm trước. Với kết quả đạt được nửa đầu năm, công ty mới thực hiện được 37% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý 2/2021, tổng tài sản của Haxaco đạt 1.270,8 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm. Tồn kho chiếm một nửa với 657 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với đầu năm. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 45% so với đầu kỳ, xuống 144 tỷ đồng, chủ yếu do giảm khoản phải thu của Công ty TNHH Mercedes – Benz Việt Nam.

Các khoản ứng trước tiền mua xe ô tô và dịch vụ sửa chữa xe (người mua trả tiền trước ngắn hạn) tăng 56,6% so với đầu năm, lên 157 tỷ đồng. Công ty không có nợ vay dài hạn, nợ ngắn hạn ở mức 442 tỷ đồng, chiếm 66% nợ phải trả.

THANH HÀ