Trong quý 1, CTCP Kỹ thuật Nền móng & Công trình Ngầm FECON (HOSE: FCN) ghi nhận doanh thu đạt 210 tỷ đồng, giảm 20% cùng kỳ.
FCN: Hợp đồng xây dựng giảm kéo doanh thu quý 1 sụt 20% cùng kỳ

Doanh thu từ bán hàng hóa tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2014, từ 19 tỷ đồng trong quý 1/2013 tăng lên 82 tỷ đồng vào quý 1/2014. Trong khi đó, doanh thu từ hợp đồng xây dựng lại có sự sụt giảm đáng kể, xuống còn 117 tỷ đồng, giảm hơn 51% so với cùng kỳ. Đây cũng là yếu tố chính khiến tổng doanh thu trong quý 1 của FCN sụt giảm hơn 20%.

Quý 1 năm trước, FCN nhận được gần 10 tỷ đồng từ cổ tức và các khoản lợi nhuận được chia trong khi 3 tháng đầu năm nay, FCN không có khoản này. Chi phí lãi vay còn gần 4 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh, FCN ghi nhận lãi ròng hợp nhất đạt 25 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ và tương đương 17% kế hoạch năm 2014.

Trong quý 1, FCN đẩy mạnh đầu tư tài chính dài hạn, cụ thể, đầu tư vào Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 (70 tỷ đồng) và đầu tư vào Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT (hơn 6 tỷ đồng). Tổng giá trị khoản đầu tư chiếm hơn 84 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2013.

Theo vietstock.vn