BizLIVE -

Tạm tính theo giá PVI hiện tại, HDI Global SE dự chi gần 370 tỷ đồng cho thương vụ mua vào 7,3 triệu cổ phiếu lần này.

Cổ phiếu PVI lập đỉnh, HDI Global SE tiếp tục muốn gia tăng sở hữu
Cổ phiếu PVI đã tăng hơn 40% từ cuối tháng 7

HDI Global SE vừa thông báo đăng ký mua 7,3 triệu cổ phiếu CTCP PVI (mã PVI) để gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 27/9 - 26/10/2021. HDI Global SE hiện đang là cổ đông lớn nhất sở hữu hơn 85,1 triệu cổ phiếu PVI, tương ứng tỷ lệ 38,07% cổ phần.

Ngay trước giao dịch đăng ký mua lần này, vào ngày 19/8, HDI Global đã thực hiện mua thỏa thuận 4,59 triệu cổ phiếu PVI trên tổng số 6 triệu cổ phiếu đăng ký mua trước đó. Giá thỏa thuận bình quân 38.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch vào khoảng 174 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu PVI đã tăng hơn 40% kể từ cuối tháng 7 và hiện đang giao dịch quanh vùng đỉnh 50.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, HDI Global SE dự chi gần 370 tỷ đồng.

Trong bối cảnh cổ phiếu tăng mạnh, PVI đã thông báo sẽ bán toàn toàn bộ hơn 10,72 triệu cổ phiếu, tương đương 4,79% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 01/10 - 29/10/2021 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của HNX. Nếu bán hết số cổ phiếu quỹ đăng ký, PVI ước tính thu về khoảng 541,5 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, PVI đạt hơn 5.580 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 461 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 9,8% và 1,7% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 53,6% kế hoạch doanh thu và 64,7% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

THANH HÀ