BizLIVE - Là khẳng định của Đại biểu Quốc hội Mai Sỹ Diến (Đoàn Thanh Hóa) trong bài phát biểu trước nghị trường sáng 26/10. 
“Chưa có thời điểm nào thu hút đầu tư nông nghiệp chú trọng như hiện nay”
Đại biểu Quốc hội Mai Sỹ Diến
Trong bài phát biểu, Đại biểu Quốc hội Mai Sỹ Diến cho biết, Chính phủ, các bộ, ngành địa phương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tập trung tháo gỡ vướng mắc, ưu đãi thu hút đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm triển khai đồng bộ và mở rộng đối tượng, phạm vi được hưởng ưu đãi, đã thu hút được sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp khu vực nông thôn. 
“Tôi thấy, chưa có thời điểm nào mà các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chú trọng như thời điểm hiện nay. Các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, người dân đều nhận thức rõ điểm này”, ông Diến nói. 
Tuy nhiên, đại biểu Mai Sỹ Diến cũng cho biết, việc ban hành sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn có những bất cập.
Cụ thể, trong chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020, nhà nước có nhiều chính sách chung, chính sách ưu đãi riêng với các hợp tác xã nhưng số lượng hợp tác xã được hưởng chính sách hỗ trợ còn hạn chế. 
Các chính sách chưa đi vào cuộc sống như chính sách về tín dụng cả nước chỉ có 35 hợp tác xã được vay gần 70 tỷ đồng vốn từ ngân hàng thương mại không có tài sản bảo đảm, còn không ít hợp tác xã muốn vay thì các thành viên hợp tác xã phải thế chấp bằng sổ đỏ của gia đình mình nên chưa bảo đảm nguồn vốn cho hợp tác xã hoạt động.
Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn quy định căn cứ vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp để cho vay lưu vụ, cơ cấu lại thời gian trả nợ gốc - lãi nhưng các ngân hàng thương mại ở các địa phương thực hiện không nghiêm túc, đến hạn người vay phải trả xong mới lập hồ sơ khoản vay mới. Điều nay cũng là nguyên nhân người vay phải vay lãi cao để trả nợ. 
Theo ông Diến, hiện nay có gần 10.000 hợp tác xã nông nghiệp nhưng chỉ có hơn 3.300 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Đây là con số rất khiêm tốn, một con số không vui có nguyên nhân từ bất cập về chính sách khuyến khích phát triển ở hợp tác xã. 
Điều này báo hiệu đến năm 2020 việc phấn đấu 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả sẽ không đạt, mục tiêu thành lập hợp tác xã nông nghiệp là để thu hút nhiều nông dân tham gia, thông qua đó mà thay đổi cách nghĩ, cách làm cho nông dân thực hiện việc liên doanh, liên kết đẩy mạnh các loại hình dịch vụ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở khu vực nông thôn.
“Đây là động lực, giải pháp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới trong cơ cấu lại nông nghiệp và đặc biệt là góp phần quan trọng để không phải lo giải cứu nông sản cho nông dân”, ông Diến nói. 
Do đó, ông Diến đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành chỉ đạo thực hiện nghiêm các chính sách hiện có về hợp tác xã, tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã 2012 nhằm tăng tính khả thi của các quy định của pháp luật, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển kinh tế hợp tác xã theo hướng thiết thực.
Cũng theo ông Diến, ô nhiễm của các làng nghề nhất là các làng nghề truyền thống vẫn là vấn đề lớn trong xử lý ô nhiễm môi trường ở nông thôn hiện nay. Chỉ có 27,6% tổng số làng nghề có nước thải công nghiệp được thu gom nước thải tập trung. 20,9% tổng số làng nghề có điểm thu gom chất thải rắn công nghiệp. 
“Khi được tham gia giám sát cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, tôi nhận thấy rằng, lợi ích về bảo vệ môi trường chưa được quan tâm ngang bằng với lợi ích về phát triển kinh tế, còn có những vấn đề về môi trường bức xúc chưa được giải quyết triệt để, việc xử lý nước thải trong các khu công nghiệp, làng nghề được quan tâm nhưng chưa bảo đảm ổn định và duy trì bền vững”, ông Diến nêu quan điểm. 
Một vấn đề khác cũng được đại biểu May Sỹ Diến đặt ra là hiện ở nông thôn quá trình chuyển dịch lao động sang ngành nghề phi nông nghiệp nên một bộ phận người dân không nhu cầu sản xuất nhưng không muốn trả lại đất nông nghiệp theo định mức. 
“Trường hợp này việc không trả lại là quyết định đúng đắn, đây là quyền tài sản của người dân”, ông Diến khẳng định. 
Theo đó, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, ông Diến đề nghị cần phải sớm sửa Điều 130 Luật Đất đai năm 2013 về hạn điền theo hướng người nào sử dụng đất có hiệu quả, kể cả có hộ khẩu thường trú tại địa phương hay ngoài địa phương thì giao người đó sử dụng với hình thức nông dân góp vốn bằng đất theo thỏa thuận giữa người nhận và giao, chính quyền làm trung gian. Thực tế hạn điền 2 hay 3 hecta theo Luật Đất đai năm 2013 hiện nay không còn thuộc trong khuyến khích mô hình trang trại phát triển xây dựng cánh đồng lớn và tiến hành cơ giới hóa thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. 

NGUYỄN THẢO