BizLIVE - Bà Nguyễn Minh Thảo, đại diện CIEM dẫn chứng rằng, một chiếc nồi hơi có cùng tiêu chuẩn nhưng hai áp suất dưới 16 bar do một bộ quản lý còn trên 16 bar lại là bộ khác quản lý.
Cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng một sản phẩm vẫn nhiều bộ cùng quản
Toàn cảnh Hội thảo Điều kiện kinh doanh và quản lý, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực lao động: Một số vấn đề và yêu cầu cải cách
Sáng 4/12, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức Hội thảo Điều kiện kinh doanh và quản lý, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực lao động: Một số vấn đề và yêu cầu cải cách.
Trong đó nổi bật nhất là việc nhận diện vướng mắc, bất cập trong quy định và thực thi về điều kiện kinh doanh và quản lý, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp và các chuyên gia.
Đại diện CIEM, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh nhìn nhận, cải cách điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực lao động chủ yếu vẫn dưới hình thức giảm mức độ yêu cầu về số lượng nhân sự hoặc giảm yêu cầu về quy mô diện tích của cơ sở vật chất nhưng ít cắt bỏ quy định về điều kiện kinh doanh.
Lấy dẫn chứng về nhận định này, bà Thảo cho biết, điển hình như điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (trình độ sơ cấp), quy định trước và sau khi cắt giảm thực chất không khác biệt nhiều, nhất là ở những vướng mắc trong điều kiện kinh doanh.
Đồng thời, vẫn còn tình trạng điều kiện kinh doanh không có hoặc ít có ý nghĩa thiết thực, điều kiện kinh doanh thể hiện sự chia phần quản lý giữa các cơ quan Quản lý Nhà nước, gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp. Cùng một sản phẩm nhưng tuỳ theo công suất lại chịu sự quản lý của hai bộ, ngành khác nhau.
Điển hình như sản phẩm nồi hơi có cùng TCVN 7704:2007 và QCVN 01-2008/BLĐTBXH, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐTB&XH) quản lý nồi hơi có áp suất không quá 16 bar, Bộ Công thương quản lý nồi hơi có áp suất lớn hơn 16 bar. "Quản lý, kiểm tra chuyên ngành vẫn chậm được cải cách trong lĩnh vực lao động, thậm chí có những văn bản mới được ban hành còn gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp", bà Thảo cho hay. 
Do đó, bà Thảo kiến nghị cần tiếp tục bãi bỏ, cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh, thống nhất đầu mối quản lý về an toàn lao động, cắt giảm danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, thực hiện kiểm tra an toàn lao động đối với hàng hoá có nguy cơ gây mất an toàn trước khi đưa vào vận hành, lưu thông thay vì trước thông quan.
Đồng quan điểm, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, hiện vẫn còn rất nhiều trường hợp có sự chồng chéo do một mặt hàng thuộc thẩm quyền của nhiều bộ.
"Như một bình khí nén ở nhà máy này thì do Bộ LĐTB&XH còn sang nhà máy khác tại do Bộ Công Thương quản lý", ông Tuấn dẫn chứng.
Đặc biệt là sự bất cập kiểm định trùng lặp khi kiểm định khi nhập khẩu hoặc sản xuất và kiểm định khi lắp đặt, đưa vào sử dụng. Theo ông Tuấn, kiểm định trước khi thông quan gây rất nhiều gây khó khăn, tốn kém không cần thiết. Đây không phải là hàng hoá gây ô nhiễm môi trường hay dịch bệnh để mà cần phải kiểm định trước thông quan, ông Tuấn nhấn mạnh.
Ngoài ra, tại hội thảo nhiều ý kiến doanh nghiệp cho rằng, nhiều nội dung quy chuẩn và quy trình kiểm định bất hợp lý như kiểm định điều hoà, trần bê tông,... gây tốn kém chi phí.

HẠ AN