BizLIVE - Lũy kế năm 2017, BNC đạt 1.930 tỷ đồng doanh thu thuần và 232 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 29% và 88% so với kết quả năm 2016. 
Cáp treo Bà Nà: Doanh thu 4 tỷ mỗi ngày, quý IV vẫn lỗ hơn 60 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (mã BNC), một công ty thuộc hệ thống Sungroup - đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017. 

Theo đó, doanh thu thuần đạt được trong quý này của công ty ở mức 363,2 tỷ đồng, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ 2016. Như vậy, trong quý này, tính trung bình mỗi ngày Cáp treo Bà Nà thu về xấp xỉ 4 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. 

Trong đó doanh thu từ dịch vụ cáp treo và dịch vụ tại ga vẫn đóng góp chủ yếu cho tổng doanh thu thuần với tỷ trọng 76%, đạt 277 tỷ đồng.

 Nguồn: BCTC BNC

Doanh thu tăng mạnh trong khi giá vốn hàng bán lại giảm nhẹ khiến lợi nhuận gộp kỳ này thu về hơn 159 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ. 

Tuy nhiên, quý IV lại chứng kiến các chi phí cốt lõi tăng nhanh khi chi phí tài chính chiếm 83,3 tỷ đồng (tăng 25%, chủ yếu do chi phí lãi vay chiếm 75 tỷ đồng) và chi phí bán hàng chiếm 117,9 tỷ đồng (tăng 22%). 

Đây là lý do chủ yếu khiến BNC chịu lỗ ròng hơn 60,3 tỷ đồng trong quý IV. Tuy nhiên khoản lỗ này vẫn thấp hơn khoản lỗ quý IV/2016 (-208 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2017, BNC đạt 1.930 tỷ đồng doanh thu thuần và 232 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 29% và 88% so với kết quả năm 2016. 

Theo báo cáo thường niên 2016, ông Lê Viết Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sungroup) đồng thời là cổ đông sáng lập BNC - nắm giữ hơn 83,4 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 38,9%.

Tính đến cuối năm 2017, BNC đang có 335 tỷ đồng khoản vay ngắn hạn từ BIDV, Agribank, VPBank, hơn 1.398 tỷ đồng vay nợ dài hạn từ BIDV, VPBank, Agribank, Vietinbank, Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và 495 tỷ đồng trái phiếu.

Đối với khoản vay 329 tỷ đồng dài hạn từ BIDV chi nhánh Quang Trung, khoản vay này được đảm bảo từ các lô đất thuộc khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, 2,3 triệu cổ phiếu VIC thuộc sở hữu của bà Phạm Thu Hương, 99 triệu cổ phiếu BNC của ông Lê Viết Lam (83,4 triệu cp), ông Vũ Huy Thắng và Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (15,4 triệu cp), khu đất 400.000m2 tại Bà Nà - Suối Mơ cùng quyền sử dụng các khu đất Khu đô thị Hòa Xuân.

Đối với trái phiếu thường và có đảm bảo có kỳ hạn từ 2-3 năm, lãi suất thả nổi, chi tiết như sau:

 Nhiều cổ phiếu VIC đã được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản trái phiếu của BNC. Nguồn: BCTC BNC

HOÀNG NGUYÊN