BizLIVE - Ngày 2/12/2020, Hội đồng đấu giá (Bộ Công Thương) phát đi thông báo sẽ không tổ chức Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 do không có thương nhân đăng ký tham gia.
“Bể” Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 do không có thương nhân tham gia
Nhà máy đường CASUCO thu mua mía của nông dân - Ảnh: Nguyễn Huyền
Kể từ 2016, sau khi tổ chức Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thành công, thì đây là lần đầu tiên Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phải ngừng tổ chức vì không có thương nhân tham gia.
Theo đó, Hội đồng này đã thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường (mã HS 17.01) năm 2020 vào ngày 02/12/2020 tại Phòng họp tầng 2, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Có 2 loại đường đấu giá là đường thô (mã HS 17.01), số lượng là 72.000 tấn và đường tinh luyện (mã HS 17.01) với sản lượng là 31.000 tấn.
Giá khởi điểm đối với đường thô là 2.400.000 đồng/tấn, đối với đường tinh luyện: là 2.400.000 đồng/tấn. Bước giá là 50.000 đồng/tấn. Tiền đặt trước được tính như sau: (giá khởi điểm x số lượng đường đăng ký mua quyền sử dụng hạn ngạch) x 10%. Mỗi đơn giá có số lượng đăng ký là 1.000 tấn đường.
Tuy nhiên, đến hết thời hạn nhận hồ sơ (17h00 ngày 24/11/2020), Hội đồng đấu giá không nhận được hồ sơ tham gia đấu giá nào của thương nhân.
Căn cứ quy định tại Luật đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá thông báo không tổ chức Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020.
Năm 2016, Bộ Công Thương đã tổ chức thành công đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo hai phương thức là đấu giá thí điểm và phân giao hạn ngạch. 85.000 tấn đường đã được đấu giá.
Cuối năm 2016, các thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch đã nhập khẩu hầu hết khối lượng đường trúng đấu giá về để phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước. Việc đấu giá được tổ chức công khai, minh bạch đã tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và thu được tiền về cho ngân sách nhà nước.
Đấu giá giá hạn ngạch đã nhập khẩu để ra chọn ra các doanh nghiệp thực sự có nhu cầu và có năng lực nhập khẩu; phân chia chủng loại đường cho các đối tượng tham gia đấu giá (đường tinh luyện cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, đường thô cho các nhà máy đường dùng làm nguyên liệu tinh luyện đường) đã đảm bảo hài hòa được lợi ích cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, nhà máy đường và người nông dân trồng mía. 

NGUYỄN HUYỀN