BizLIVE - Tổng thư ký VCCI cho rằng, sản phẩm sau khi sử dụng nếu coi nó là phế thải, giá trị thu được sẽ bằng không, còn nếu nó là nguyên liệu thứ cấp cho một sản phẩm khác, nó sẽ là tiền.
“Áp dụng kinh tế tuần hoàn, giá trị thấy rõ ngay trong báo cáo tài chính của mỗi doanh nghiệp”
“Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng"
Phát triển bền vững đã trở thành tiêu chí hàng đầu, trọng tâm và sự lựa chọn của các chính phủ, các tổ chức, hiệp hội và là gốc để doanh nghiệp tiến nhanh và xa hơn, đây là quan điểm nhận được nhiều ý kiến đồng tình tại “Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng” diễn ra sáng 11/12.
Đại diện Cơ quan Đầu tư Thương mại Thụy Điển, ông Bjorn Savlid cho rằng, đầu tư cho phát triển bền vững mang lại nhiều lợi ích. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Harvard, những công ty đầu tư cho phát triển bền vững mang lại kết quả cao gấp hai lần so với những công ty thông thường, đồng thời minh chứng cho việc đầu tư cho phát triển bền vững sẽ mang lại lợi ích cho cả xã hội và doanh nghiệp.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho rằng, phát triển bền vững trong doanh nghiệp không phải là vu vơ, mà chính là cơm áo gạo tiền, tạo ra hàng triệu việc làm, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế.
Trong đó, giải pháp để phát triển bền vững chính là kinh tế tuần hoàn bởi phát triển bền vững là cách tiếp cận bao trùm và động chạm tới tất cả ngóc ngách cuộc sống, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Dẫn chứng về nhận định này, ông Vinh nói: "Một doanh nghiệp trước khi làm ra chai nước thì cần tính toán đến việc sau khi khách hàng sử dụng, vỏ chai hay nắp chai có thể trở thành nguyên liệu thứ cấp của sản phẩm nào không? Sản phẩm sau khi sử dụng nếu coi nó là phế thải, giá trị thu được sẽ bằng không, còn nếu nó là nguyên liệu thứ cấp cho một sản phẩm khác, nó sẽ là tiền".
Tính toán đến việc áp dụng mô hình kinh tế tuần toàn vào hoạt động kinh doanh của mình, doanh nghiệp đang cắt giảm chi phí và nó sẽ thể hiện ngay trong báo cáo tài chính của mỗi doanh nghiệp, Tổng thư ký VCCI khẳng định.
Do đó, ông Vinh kiến nghị đưa mô hình kinh tế tuần hoàn áp dụng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam qua việc kiện toàn hệ thống chính sách; nâng cao nhận thức, tư vấn kiến thức cho đông đảo doanh nghiệp về việc chuyển đổi mô hình sản xuất sang hình kinh tế tuần hoàn; đầu tư cho nghiên cứu khoa học hỗ trợ hình kinh tế tuần hoàn,...
Đồng thuận với các chuyên gia, song ông Nguyễn Anh Dương- Trưởng Ban Nghiên cứu Tổng hợp, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cũng nhấn mạnh rằng, thời gian qua các cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt là doanh nghiệp Việt cũng ý thức hơn về yêu cầu phát triển bền vững.
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề còn vướng mắc như: Các chính sách chưa đi kèm với nguồn lực hoặc chưa hướng dẫn thực hiện kịp thời, nhận thức về yêu cầu thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững còn bất cập, chất lượng thỏa ước lao động tập thể chưa cao; việc thanh tra, giám sát hay hệ thống thông tin cho giám sát, đánh giá còn chưa kịp thời, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường.
Do đó, để phát triển bền vững ông Nguyễn Anh Dương cho rằng, các cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu thực tiễn quốc tế về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để lồng ghép ở mức độ thích hợp, có lộ trình vào khung chính sách của Việt Nam;.
Cũng như, đối thoại, tham vấn thực chất với doanh nghiệp về các quy định, thông lệ chính sách có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; dành các hỗ trợ phù hợp, không trái với cam kết quốc tế cho doanh nghiệp; bảo đảm nguồn lực để thực thi hiệu quả các chính sách đề ra và hoàn thiện hệ thống thông tin, thống kê phục vụ điều hành, đánh giá chính sách.
Còn đối với cộng đồng doanh nghiệp, ông Dương nhấn mạnh, nâng cao hiểu biết, học hỏi kinh nghiệm về phát triển bền vững gắn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động cân nhắc, điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp hơn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững; tích cực đối thoại với các cơ quan chính phủ nhằm bảo đảm các chính sách đề ra phù hợp với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

HẠ AN