BizLIVE - An Dương Thảo Điền sẽ tham gia vào hoạt động của công ty cổ phần Cơ khí Ngân hàng thông qua việc nắm 45% vốn của công ty này.
An Dương Thảo Điền mua 45% vốn Cơ khí Ngân hàng
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (An Dương Thảo Điền - mã HAR) là công ty có thế mạnh về bất động sản, vừa công bố thông tin nhận chuyển nhượng ít nhất 45% cổ phần của công ty cổ phần Cơ khí Ngân hàng (Cơ khí Ngân hàng) với mục đích đầu tư dài hạn.
Chiến lược của HAR là đầu tư đa ngành, do đó HAR cử ông Nguyễn Gia Bảo làm người đại diện vốn góp tại công ty cổ phần Cơ khí Ngân hàng và trực tiếp tham gia vào điều hành tại đây.
Công ty cổ phần Cơ khí Ngân hàng chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ chuyên ngành, phục vụ cho hoạt động bảo quản và lưu thông tiền tệ, vàng bạc, chứng từ có giá trị...
Qua 38 năm hoạt động, công ty có những khách hàng truyền thống là các đơn vị trong hệ thống ngân hàng, bên cạnh đó là những khách hàng lớn như: Bộ Công an và Công An các tỉnh, hệ thống Kho bạc, Cục thuế, Bưu điện, Điện Lực... Sản phẩm chuyên dùng của ông ty cũng đã và đang xuất khẩu sang Úc, Nhật, Hà Lan.
Tại thời điểm năm 2014, công ty cổ phần Cơ khí Ngân hàng có vốn điều lệ 9,69 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm: Nhà nước nắm 51% vốn, ông Trương Ngọc Tấn nắm 7,3%, ông Lê Thanh Trung 1,7%, bà Nguyễn Thị Kim Khánh 1% và 74 cổ đông khác nắm số cổ phần còn lại.

HOÀNG ANH