Một ngày Doanh nhân rất khác

Một ngày Doanh nhân rất khác

Làn sóng dịch vừa qua là cuộc khủng hoảng chưa có tiền lệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, điều mà giới doanh nhân đang hướng đến là “bình thường mới”...
Chat với BizLIVE