BizLIVE -

Các công ty sản xuất có tỷ lệ phục hồi khoảng 43,1%, tăng thêm 6,2% vào ngày Chủ Nhật. Tỷ lệ các công ty kinh doanh dịch vụ học trực tuyến và công nghệ thông tin đạt 40%.

Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc nối lại hoạt động đang tăng chóng mặt
Ảnh: GlobalTimes
Khoảng hơn 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trung Quốc đã nối lại hoạt động sản xuất và kinh doanh khi mà chính phủ Trung Quốc đưa ra chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động trong bối cảnh dịch cúm corona vẫn ở giai đoạn căng thẳng, theo một quan chức chính phủ công bố ngày thứ Năm, theo Tân Hoa Xã. 
Thứ trưởng phụ trách Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, ông Zhang Kejian, nói: “Chúng tôi sẽ đảm bảo các chính sách hỗ trợ được thực thi đầy đủ, khuyến khích doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động dựa theo tình hình diễn biến của dịch bệnh”.
Ông Zhang nhấn mạnh rằng các chính sách tài khóa và tài chính đã mang đến nhiều yếu tố hỗ trợ quan trọng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp được hỗ trợ về các khoản vay, thuế và nhân lực, quá trình khôi phục lại hoạt động của doanh nghiệp đang tăng cao hơn.
Tính đến ngày thứ Tư tuần này, tỷ lệ nối lại hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ước khoảng 32,8%, tăng 3,2% so với ngày Chủ Nhật, số liệu này được dẫn từ phần mềm trực tuyến có dữ liệu khoảng 2,2 triệu doanh nghiệp.
Dù rằng tỷ lệ khôi phục hoạt động doanh nghiệp vừa và nhỏ như vậy tính chung còn khá thấp, mức độ phục hồi trong nhiều ngành nhỏ đang tăng đáng kể. Các công ty sản xuất có tỷ lệ phục hồi khoảng 43,1%, tăng thêm 6,2% vào ngày Chủ Nhật. Tỷ lệ các công ty kinh doanh dịch vụ học trực tuyến và công nghệ thông tin đạt 40%.
Nhóm các doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung Quốc đóng góp quan trọng vào thị trường việc làm và phát triển kinh tế của Trung Quốc. 
Trung Quốc sẽ đẩy mạnh chính sách hỗ trợ tài khóa và tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sau khoảng thời gian nghỉ dài do dịch cúm corona. Chính quyền địa phương sẽ được khuyến khích giảm hoặc giãn tiến độ đóng thuế, phí với một số loại doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức tài chính được khuyến khích giảm lãi suất cho vay với những doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu tác động nặng nề bởi dịch cúm corona.

TRUNG MẾN