BizLIVE -

Dịch cúm gà được phát hiện ban đầu tại một trại gà ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Dịch cúm gà đã giết chết 4.500 con gà tại trại gà này, tức tương đương hơn nửa số gà trong trại.

Tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc tiêu hủy 18 nghìn con gà sau khi phát hiện H5N1
Một thành phố ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc thông báo đã tiêu hủy 18.000 con gà sau khi dịch bệnh H5N1 bùng phát, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói trong tuyên bố của mình.
Tuyên bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc không nói về việc tại sao dịch bệnh bùng phát và bùng phát từ khi nào. Tỉnh Hồ Nam ngay gần tỉnh Hồ Bắc, nơi tâm dịch bệnh.
Dịch cúm gà được phát hiện ban đầu tại một trại gà ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Dịch cúm gà đã giết chết 4.500 con gà tại trại gà này, tức tương đương hơn nửa số gà trong trại. Chính quyền thành phố đã tiêu hủy hơn 18.000 con gà sau dịch bệnh trên. 
Từ năm 2003, dịch cúm gà H5N1 đã cướp đi sinh mạng của 455 người trên khắp thế giới, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

TRUNG MẾN