BizLIVE - Apple, Facebook, Visa nằm trong nhóm công ty có lợi nhuận trên mỗi nhân viên cao nhất tại Mỹ, trong khi đó, Uber nằm trong nhóm chót bảng.
 

LÂM PHONG