BizLIVE - Ba gã khổng lồ công nghệ gồm Apple, Amazon và Microsoft dẫn dẫn đầu về vốn hóa tại khu vực Bắc Mỹ. Trong khi đó, tại châu Á, hai đại gia công nghệ Alibaba và Tencent có vốn hóa lớn nhất.

LÂM PHONG