BizLIVE -

Đối với những quốc gia không dùng USD, câu chuyện giá hàng hóa sẽ diễn biến khác biệt khi đồng nội tệ dao động so với đồng bạc xanh, tờ Business Insider online cho biết.

[Chart] 6 câu chuyện giá hàng hóa của 9 đồng tiền chủ chốt
Giá dầu giảm tại hầu hết các quốc gia lớn, riêng tại Nga, giá đi ngang do đồng ruble cũng suy sụp theo giá dầu.

Gần đây khi dầu và vàng sụt giá, đã có nhiều biểu đồ so sánh xu hướng biến động, nhưng hầu hết tính theo tỷ giá USD.

Đối với những quốc gia không dùng USD, câu chuyện giá hàng hóa sẽ diễn biến khác biệt khi đồng nội tệ dao động so với đồng USD.

Ví dụ trong bảng phía trên bên trái, giá dầu giảm tại hầu hết các quốc gia lớn, riêng tại Nga, giá đi ngang. Lý do là bởi đồng ruble cũng suy sụp theo giá dầu.

Dưới đây là biểu đồ hướng giá của 6 loại hàng hóa tính theo tỷ giá của 9 đồng tiền chủ chốt trên thế giới, do ngân hàng Morgan Stanley thống kê. 

THẢO MAI