BizLIVE - Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2018 tăng trưởng được 7,1% nhờ vào sự tăng trưởng ấn tượng của  ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ
ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8%, lạm phát cao nhất 4% trong năm 2018
Theo tính toán của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày hôm nay trong báo cáo phát triển châu Á cập nhật (Asian Development Outlook Update), kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2018 tăng trưởng được 7,1% nhờ vào sự tăng trưởng ấn tượng của  ngành sản xuất công nghiệp trong đó phải kể đến lĩnh vực chế biến chế tạo, nông nghiệp và dịch vụ đều tăng trưởng ấn tượng.
Cụ thể, ngành sản xuất công nghiệp tăng trưởng được 9,3%; ngành nông nghiệp tăng trưởng 3,9%, đặc biệt xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao lên mạnh; ngành dịch vụ tăng trưởng 7% trong đó số lượng khách du lịch tăng trưởng đến 27%. 
Mức tăng trưởng của ngành nông nghiệp 3,9% có thể không cao nhưng đặc biệt ấn tượng nếu so với mức tăng trưởng của cùng kỳ năm 2017.
6 tháng đầu năm, tiêu dùng tại Việt Nam tăng cực mạnh trên10%, doanh số bán hàng như quần áo, may mặc tăng ấn tượng nhờ thu nhập người dân cải thiện và tín dụng cá nhân tăng trưởng tốt. 
Với cả năm 2018, ADB dự báo lạm phát dao động tối đa 4%. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam cả năm 2018 theo tính toán của ADB ước đạt 6,9%. Dự báo trước đó được đưa ra vào tháng 4/2018 là từ 3,7% đến 4%.
Đối với năm 2019, ADB dự báo lạm phát từ 4 đến 4,5%; GDP ước tăng trưởng 6,8%. 
Với khoảng thời gian còn lại của năm, ADB đặc biệt khuyến nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến nhập siêu,  biến động dòng tiền, diễn biến tình hình thương mại thế giới cũng như biến động lãi suất khu Fed nâng lãi suất cơ bản đồng đô la Mỹ. 

TRUNG MẾN