Giá dầu giảm rất mạnh

Giá dầu giảm rất mạnh

Trong tuần trước, giá dầu tương lai trên các thị trường hạ hơn 7% và như vậy có tuần sụt giảm mạnh nhất tính từ tháng 10/2020.
Chat với BizLIVE