BizLIVE - Cơ quan Điều tra nêu ông Tất Thành Cang bút phê đồng ý với việc Sadeco phát hành cổ phần 40.000/CP cho 1 cổ đông chiến lược là sai theo Luật Doanh nghiệp.
Ông Tất Thành Cang đã “bút phê” trái luật ra sao trong vụ Sadeco - Nguyễn Kim?
Ông Tất Thành Cang khi làm việc với Cơ quan điều tra.

Theo bản kết luận điều tra được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM công bố liên quan vụ án 'vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí' có 20 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó có ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Với ông Tất Thành Cang, Cơ quan Điều tra nêu, với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM từ 5/2/2016 đến 7/1/2019, ông Cang có trách nhiệm phụ trách Văn phòng Thành ủy, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, việc thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình, các chương trình đầu tư phát triển của Đảng bộ TP.

Ngày 24/4/2017, nhóm đại diện vốn Văn phòng Thành ủy tại CTCP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) gồm Huỳnh Phước Long và Trần Công Thiện ký tờ trình không số gửi Văn phòng Thành ủy về việc thông qua phương án phát hành cổ phần, trong đó đề xuất chọn phương án 2 là phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược, giá 40.000 đồng/CP.

Tại phần căn cứ tờ trình có nêu “xét tờ trình số 13/TT-NSG.17 ngày 4/4/2017 của Tổng giám đốc Sadeco về thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược…”. Tờ trình số 13 nêu rõ phương án phát hành cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim. Cùng ngày, Phạm Văn Thông, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy có bút phê tại tờ trình với nội dung “ tôi thống nhất với đề xuất của anh long và anh thiện. Thảo tờ trình xin ý kiến của đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy”.

Ngày 28/4/2017, Phạm Văn Thông ký tờ trình 1148/TTr-VPTU gửi ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP xin chủ trương về phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ tại Sadeco, đề xuất chấp thuận chủ trương để Văn phòng Thành ủy biểu quyết chấp thuận cho Sadeco phát hành cổ phần theo phương án 2 nêu trên. Tờ trình 1148 được căn cứ trên tờ trình 12A/TT-NSG.16 ngày 3/4/2017 do bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng giám đốc Sadeco ký nêu rõ sẽ phát hành 9 triệu cổ phần với giá 40.000/CP cho cổ đông chiến lược nhưng khi đó chưa xác định cụ thể cổ đông chiến lược là Nguyễn Kim.

Sau khi nhận được tờ trình 1148, ngày 16/5/2017, ông Tất Thành Cang tổ chức cuộc họp với Văn phòng Thành ủy đề nghị báo cáo về nội dung tờ trình 1148. Sau cuộc họp, ông Cang có bút phê “đồng ý” vào tờ trình 1148.

Sau đó, ông Thông ký thông báo 495/TB-VPTU thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Tất Thành Cang với nội dung “chấp thuận chủ trương để Văn phòng Thành ủy được biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ tại Sadeco”. Thông báo được gửi đến Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, các lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và nhóm đại diện vốn tại Sadeco.

Căn cứ thông báo trên, nhóm đại diện quản lý vốn Thành ủy đã tiến hành biểu quyết đồng ý phương bán bán 9 triệu cổ phần với giá 40.000/CP cho cổ đông chiến lược theo đúng phương án được đề xuất tại tờ trình 12A và 1148.

Tại ĐHĐCĐ thường niên của Sadeco năm 2017 đã thông qua phương án phát hành 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/CP cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ công ty.

Cơ quan Điều tra kết luận, việc ông Tất Thành Cang có bút phê “đồng ý” vào Tờ trình số 1148-TTr ngày 28/2/2017 của Văn phòng Thành ủy, với giá phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40.000 đồng/CP cho 1 cổ đông chiến lược là sai theo quy định tại Điều 125 và Điều 149 Luật doanh nghiệp (thẩm quyền quyết định về giá bán thuộc về HĐQT Công ty).

Theo Cơ quan Điều tra, ông Cang biết rõ việc phát hành cổ phần phải thực hiện đấu giá, thẩm định giá theo Điều 38 Nghị định 91/2015 của Chính phủ nhưng không chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, người đại diện vốn có ý kiến về việc đấu giá, thẩm định giá theo quy định.

Cơ quan Điều tra nhận định, ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại tương ứng với phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy tại Sadeco (16,7%) là hơn 157 tỷ đồng.

HUYỀN TRÂM