BizLIVE - Công ty HSC thừa nhận xác định chưa đầy đủ giá thị trường của tất cả các tài sản của công ty SADECO nên giá 36.548 đồng/cổ phần là chưa phản ánh đầy đủ trị giá thị trường tại thời điểm định giá.
HSC định giá sai trong thương vụ SADECO - Nguyễn Kim như thế nào?
HSC xác định tổng trị giá của SADECO là hơn 621 tỷ đồng trong khi Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định giá trị tài sản của SADECO là hơn 2.889 tỷ đồng.

Như Nhịp sống doanh nghiệp - BizLIVE đã đề cập, trước đề xuất hợp tác của Công ty Nguyễn Kim, HĐQT CTCP Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã thống nhất phương án Nguyễn Kim trở thành đối tác chiến lược; chọn mức giá phát hành là 40.000 đồng/CP, dựa trên mức giá mà CTCP Chứng khoán TP.HCM đưa ra trong báo cáo định giá.

Vậy SADECO và HSC đã tiến hành ký kết tư vấn ra sao và phương thức định giá của HSC chưa "chuẩn chỉnh" thế nào?

Theo Bản kết luận điều tra vụ án sai phạm tại SADECO, sau khi nhận được văn bản đề xuất hợp tác của Nguyễn Kim, ngày 27/12/2016, ông Nguyễn Văn Đậm, Giám đốc SADECO ký tờ trình gửi HĐQT về việc đề xuất tham gia hợp tác với Nguyễn Kim ở 2 dự án do đơn vị này làm chủ đầu tư (thực tế Nguyễn Kim không phải chủ đầu tư).

Cùng ngày, HĐQT SADECO họp ra Nghị quyết thống nhất xúc tiến quá trình hợp tác chiến lược với Nguyễn Kim, Ban điều hành SADECO tính toán phương án chuẩn bị cho việc tăng vốn điều lệ, Nguyễn Kim trở thành cổ đông chiến lược.

Cũng trong ngày 27/12/2016, HĐQT SADECO họp ra Nghị quyết về việc chọn CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) thực hiện xác định giá trị cổ phần SADECO.

Ngày 9/1/2017, SADECO và HSC ký hợp đồng số 04-2017/HĐTV-HSC-TCDN thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp. Ngày 25/1/2017, HSC có Báo cáo định giá xác định giá trị cổ phần của SADECO là 36.548 đồng/CP.

Ngày 1/3/2017, bà Hồ Thị Thanh Phúc, thay mặt nhóm người đại diện vốn của IPC tại SADECO báo cáo nhu cầu tăng vốn để phát triển các dự án, đề xuất 2 phương án tăng vốn: một phát hành cho cổ đông hiện hữu 33 triệu cổ phần với tổng giá trị phát hành 330 tỷ; hai là phát hành cho cổ đông chiến lược 9 triệu cổ phần, giá 40.000 đồng/CP, tổng tiền dự kiến thu về là 360 tỷ.

Nhóm đại diện vốn IPC đề xuất tăng vốn theo phương án 2 phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược là Nguyễn Kim, căn cứ báo cáo định giá của HSC để đưa ra giá 40.000 đồng/CP.

Đến ngày 27/6/2017, IPC ra Nghị quyết 58 về việc giảm tỷ lệ sở hữu của IPC tại SADECO từ 44% xuống 28,8%. HĐTV IPC nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược và giảm tỷ lệ sở hữu tại ĐHĐCĐ năm 2017 của SADECO.

Cơ quan điều tra kết luận, căn cứ xác định giá chuyển nhượng là theo báo cáo định giá của công ty HSC trong khi báo cáo định giá này không có giá trị pháp lý, không phản ánh đầy đủ giá trị tài sản SADECO. HSC không ban hành chứng thư thẩm định giá mà chỉ phát hành Báo cáo định giá ngày 25/1/2017 và cũng đã có khuyến cáo SADECO không nên xem xét báo cáo định giá của HSC là sự đề cử cho bất kỳ giao dịch hay vấn đề nào khác.

Về phương thức định giá, HSC xác định giá trị cổ phần của SADECO bằng cách xác định giá trị của tất cả tài sản của SADECO và chia cho tổng số 17 triệu cổ phần đang lưu hành. Đối với các diện tích đất tại các dự án chưa triển khai, dự án hợp tác, đất ngoài ranh… HSC không xác định lại theo giá thị trường mà chỉ dựa trên giá trị sổ sách. Từ đó, HSC chỉ xác định tổng giá trị vốn chủ sở hữu tăng thêm là gần 242 tỷ đồng (đối với các dự án đã triển khai và tài sản khác), cộng với giá trị vốn chủ sở hữu trên sổ sách (quý 3/2016) là hơn 379 tỷ, thành tổng trị giá của SADECO là hơn 621 tỷ, tương đương giá trị mỗi cổ phần là 36.548 đồng.

Công ty HSC thừa nhận xác định chưa đầy đủ giá thị trường của tất cả các tài sản của công ty SADECO nên giá 36.548 đồng/cổ phần là chưa phản ánh đầy đủ trị giá thị trường của công ty SADECO tại thời điểm định giá.

Đồng thời, không tìm hiểu giá giao dịch cổ phần công ty SADECO đã được chính Công ty Nguyễn Kim giao dịch, xác lập trước đó là 57.000 đồng/CP khi mua lại cổ phần SADECO từ Eximland.

Cơ quan Điều tra, Công an TP.HCM kết luận, việc không thực đúng ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM và không thực hiện theo các quy định pháp luật về việc phát hành cổ phần cho Nguyễn Kim đã dẫn đến thiệt hại cho toàn bộ cổ đông của SADECO tạm tính là hơn 940 tỷ, trong đó thiệt hại cho vốn của UBND TP (nắm 44%) là gần 414 tỷ đồng.

Trước đó, theo kết luận của Cơ quan Thanh tra TP.HCM, HSC xác nhận công ty chỉ có chức năng tư vấn đầu tư chứng khoán, không có chức năng thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính. Chuyên viên được giao nhiệm vụ thực hiện xác định giá trị cổ phiếu không được cấp thẻ thẩm định viên về giá…

Theo Thanh tra TP, căn cứ hồ sơ, tài liệu thể hiện, HSC đã thừa nhận giá trị cổ phiếu 36.548 đồng/cổ phiếu là chưa phản ánh đầy đủ giá trị của tất cả tài sản của SADECO tại thời điểm định giá và tiềm lực phát triển. Cụ thể, đối với tài sản là sản phẩm đất nền của các dự án, HSC xác định giá bán dự kiến thấp hơn hoặc bằng giá bán thấp nhất do SADECO đưa ra là không phù hợp.

Còn đối với các khu đất đã thực hiện bồi thường từ năm 2000 với tổng diện tích hơn 61,7 ha gồm khu định cư Phước Kiển, khu dân cư Sadeco Phước Kiển, Sadeco An Phú, Sadeco Plaza, khu dân cư ven sông Tân Phong… HSC không xác định lại giá trị thực tế tại thời điểm định giá mà lấy giá trị sổ sách để xác định giá trị phần vốn chủ sở hữu tăng thêm. Thanh tra TP cho rằng cách tính này là không hợp lý.

Thanh tra TP.HCM kết luận, việc lựa chọn đơn vị thẩm định không có năng lực phù hợp, không có chức năng thẩm định giá đã đánh giá giá trị tài sản không đầy đủ, dẫn đến giá phát hành cho cổ đông chiến lược xác định chưa sát giá trị thực tế tài sản và tiềm lực của SADECO, gây thiệt hại đối với các cổ đông hiện hữu.


 

 

HUYỀN TRÂM