BizLIVE - Cùng với việc cắt giảm diện tích đất ở, dự án sẽ quy hoạch thêm ô đất hỗn hợp, gồm các chức năng: thương mại, dịch vụ, văn phòng và có chức năng nhà ở chung cư.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị Vạn An, TP.Bắc Ninh của Công ty Cổ phần tập đoàn Dabaco.

Tại quyết định vừa được phê duyệt điều chỉnh, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh phê duyệt  dân số dự án sẽ tăng từ 6.750 người lên khoảng 7.690 người. Dự án cũng sẽ cắt giảm diện tích đất ở, quy hoạch thêm ô đất hỗn hợp, gồm các chức năng: thương mại, dịch vụ, văn phòng và có chức năng nhà ở chung cư.

Ngoài ra, sẽ quy hoạch lại không gian kiến trúc cảnh quan của toàn bộ khu đô thị, các chức năng và hệ thống giao thông nội bộ trong khu đô thị theo hướng hợp lý hơn; xác định rõ chức năng đất công trình thủy lợi; bổ sung hệ thống quảng trường, trung tâm văn hóa – thể thao đất hạ tầng kỹ thuật khác.

Theo nội dung của đồ án điều chỉnh quy hoạch, phạm vi nghiên cứu tại phường Vạn An và phường Hòa Long, TP. Bắc Ninh với tổng diện tích khoảng 36,06ha, gồm 14,1ha đất ở.

Tại đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt lần này, dự án bị cắt giảm hơn 3,3ha đất ở so với phê duyệt ban đầu còn 10,7ha, điều chỉnh quy hoạch thêm ô đất hỗn hợp gồm các chức năng thương mại, dịch vụ, văn phòng và có chức năng nhà ở chung cư với tầng cao từ 25-30 tầng.

Cũng theo quy hoạch điều chỉnh, đất ở biệt thự sẽ giảm hơn 3,7ha, đất ở liền kề giảm gần 1,9ha, đất nhà ở xã hội giảm gần 0,3 ha. Bổ sung thêm đất ở hỗn hợp thấp tầng 2,6ha, thêm đất hỗn hợp cao tầng hơn 4,3ha (công trình sử dụng hỗn hợp: Thương mại, dịch vụ, văn phòng, chung cư).

Được biết, ngoài Khu đô thị Vạn An, tại Bắc Ninh, Tập đoàn Dabaco còn thực hiện đầu tư 3 khu đô thị khác, gồm: khu đô thị Đình Bảng (45ha), khu đô thị dịch vụ làng nghề Phù Khê (52ha), khu đô thị dịch vụ Khúc Xuyên - Võ Cường (58ha).


Vạn Xuân