Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng - Mã CK : VTV

TênSLCPTỷ lệ (%)
TCT Công nghiệp Xi Măng Việt Nam9,820,86131.5
Huỳnh Trung Hiếu161,5000.5
Nguyễn Thị Thúy Mai83,8040.3
Nguyễn Xuân Tùng9,2180.0
Trần Vũ Quang8,8000.0
Nguyễn Thị Bích Nguyệt4,9000.0
Mai Thống Nhất2,5500.0
Trịnh Công Giang2,0000.0
Nguyễn Thị Thanh Vân1000.0
Nguyễn Kiên Trung800.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VTV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Sỹ ThắngTV HĐQTBán5,4665,400-5,46627/06/20170
Công ty Cổ phần Đá Đồng GiaoCổ đông lớnBán1,289,0000-1,289,00020/11/20140
Nguyễn Thị Bích NguyệtThành viên BKSBán20,00020,000-20,00003/05/20120
Công ty Cổ phần Đá Đồng GiaoCổ đông lớnMua1,289,0001,289,000024/02/20120
Công ty Cổ phần Đá Đồng GiaoCổ đông lớnBán1,289,0001,289,000024/02/20120
Huỳnh Trung HiếuKế toán trưởngMua23,967100,00056,90020/04/201180,867
Công ty Cổ phần Đá Đồng GiaoCổ đông lớnBán909,000909,000007/09/2010909,000
Mai Thống NhấtPhó GĐBán7,8006,000-6,00024/03/20101,800
Nguyễn Thị Kim PhượngCổ đông lớnBán557,8000-557,80024/03/20100
Công ty Cổ phần Đá Đồng GiaoCổ đông lớnBán754,000754,000026/05/20100
Nguyễn Thị Kim PhượngCổ đông lớnMua557,8001,300,000003/02/20100
Trinh Bích LiênThành viên BKSBán500500-50021/01/20100
Nguyễn Thị Kim PhượngCổ đông lớnMua174,800383,000383,00012/01/2010557,800
Nguyễn Kiên TrungThành viên BKSBán6,2406,200-6,20008/07/200940
Nguyễn Kiên TrungThành viên BKSBán5,9805,900-5,90008/07/200980
Phạm Đức TrungTrưởng BKSBán11,40011,400-11,40029/06/20070
1