Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA - Mã CK : VTJ

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát1,710,00015.0
Đỗ Thanh Bình571,6005.0
Nguyễn Hoàng Dương564,0004.9
Lê Thị Lệ Túy505,3004.4
Nguyễn Đức Thuận76,3000.7
Nguyễn Triết67,5000.6
Nguyễn Sỹ Khoa44,0000.4
Nguyễn Thị Thu Nguyệt20,0000.2
Lê Viết Hùng17,5000.2
Nguyễn Văn Thịnh3,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VTJ - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Thị Lệ TúyKế toán trưởngBán1,005,3000-500,00026/12/2017505,300
Đỗ Thanh BìnhCổ đông lớnMua567,90003,70017/10/2017571,600
Lê Thị Lệ TúyKế toán trưởngMua892,3000110,00025/09/20171,002,300
Thái Hoàng LongTV HĐQTBán100,000100,000-100,00018/09/20170
Lê Thị Lệ TúyKế toán trưởngMua756,3000130,00014/09/2017886,300
Lê Thị Lệ TúyKế toán trưởngBán807,3000-51,00008/09/2017756,300
Lê Thị Lệ TúyKế toán trưởngBán1,407,3000-600,00006/09/2017807,300
Đỗ Thanh BìnhCổ đông lớnBán1,015,3000-469,30012/09/2017546,000
Công ty Cổ phần Chứng khoán MBCổ đông lớnMua01,160,000007/09/20170
Lê Thị Lệ TúyKế toán trưởngMua207,30001,200,00011/08/20171,407,300
Nguyễn Hoàng DươngCổ đông lớnBán576,0000-12,00008/08/2017564,000
Đỗ Thanh BìnhCổ đông lớnMua910,100069,90010/08/2017980,000
Đỗ Thanh BìnhCổ đông lớnMua568,1000342,00009/08/2017910,100
Thái Hoàng LongTV HĐQTMua0100,000100,00004/08/2017100,000
Nguyễn Hoàng DươngCổ đông lớnMua560,000012,00020/07/2017572,000
Nguyễn Thành KhiêmCổ đông lớnBán1,100,0000-1,100,00029/03/20170
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt CátCổ đông lớnMua001,710,00029/03/20171,710,000
Nguyễn Thành KhiêmCổ đông lớnMua001,100,00001/12/20161,100,000
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt NamCổ đông lớnBán1,250,0000-1,250,00005/12/20160
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất ViệtCổ đông lớnBán348,200348,200-348,20029/11/20160
12