Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may - Mã CK : VTI

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Dệt May Việt Nam2,925,00068.3
CTCP May Hưng Yên233,4345.5
Nguyễn Thành Quế37,9000.9
Lưu Trọng Giá10,2000.2
Nguyễn Thị Thanh Ngà7,6000.2
Nguyễn Thị Kim Lý4,9000.1
Trần Thị Thu Thảo1,1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VTI - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD