Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC - Mã CK : VTC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)2,116,31646.7
Công ty TNHH Quốc tế DP230,0005.1
Nguyễn Ngọc Sơn128,2362.8
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)120,0002.6
Lê Văn Giảng 38,2320.8
Lê Xuân Tiến24,6000.5
Võ Hùng Tiến 20,5190.5
Trần Viết Tống 20,3000.4
Phạm Cử6,0060.1
Nguyễn Thị Thu Huyền3,7940.1
Nguyễn Quang Hưng 3950.0
Nguyễn Minh Trí1810.0
Phạm Quốc Cường300.0
Nguyễn Minh Vũ110.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VTC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Xuân TiếnChủ tịch HĐQT/TGĐMua19,20020,0005,40014/06/201724,600
Lê Xuân TiếnChủ tịch HĐQT/TGĐMua9,80015,0009,40003/05/201719,200
Lê Xuân TiếnChủ tịch HĐQT/TGĐMua9,80015,000003/05/20170
Công ty TNHH Quốc tế DPCổ đông lớnBán463,5000-233,50027/12/2016230,000
Công ty TNHH Quốc tế DPCổ đông lớnMua286,0000177,50013/04/2015463,500
Công ty TNHH Quốc tế DPCổ đông lớnMua00286,00001/10/2014286,000
Nguyễn Huỳnh ToạiThành viên BKSBán3,1003,100-3,10026/03/20140
Lê Xuân TiếnThành viên HĐQTMua3,30010,0006,50025/05/20119,800
Nguyễn Huỳnh ToạiThành viên BKSMua04,0003,10008/04/20113,100
Phạm CửThành viên HĐQT/TGĐMua610,0006,00031/01/20116,006
Nguyễn Minh TríThành viên BKSMua0500004/04/20080
Nguyễn Ngọc SơnCổ đông lớnBán163,0460-34,81026/06/2008128,236
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)Cổ đông lớnBán160,00080,000031/12/2006120,000
1