Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải - Mã CK : VMS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam4,590,00051.0
Nguyễn Cao Thắng112,5001.3
Nguyễn Chí Kiên49,5000.6
Vũ Trường Giang48,2100.5
Đặng Thúy Định45,0000.5
Đậu Công Lưu37,5000.4
Nguyễn Thị Hà Thanh33,7500.4
Vũ Xuân Trường24,5250.3
Mai Tiến Sỹ1,5500.0
Tạ Kim Chi1,2500.0
Đậu Anh Dũng1,1250.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VMS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Vũ Trường GiangTV HĐQTBán93,21045,000-45,00024/03/201748,210
Vũ Trường GiangTV HĐQTBán93,21045,000011/08/201693,210
1