Tổng Công Ty Cổ phần May Việt Tiến - Mã CK : VGG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Dệt May Việt Nam13,405,92030.4
South Island Garment SDN.BHD3,965,0009.0
Tung Shing Sewing Machine Company Limited2,783,0006.3
Trần Minh Công122,7000.3
Bùi Văn Tiến75,2000.2
Nguyễn Trâm Anh63,0100.1
Nguyễn Đình Trường28,1200.1
Nguyễn Thị Tùng25,6100.1
Phan Văn Kiệt22,3290.1
Vũ Đức Giang20,0000.0
Hồ Ngọc Huy19,2100.0
Thạch Thị Phong Huyền3,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VGG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD