Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu - Mã CK : UPC

TênSLCPTỷ lệ (%)
UBND Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu2,040,00060.0
Nguyễn Đức Tài204,6086.0
Phạm Thị Thu Hà190,8815.6
Lê Huy Hữu Hiệp98,0782.9
Nguyễn Thanh Bình32,5001.0
Võ Thị Thuận16,0160.5
Vương Thị Thu Hiền14,6160.4
Vũ Thị Huế7,8080.2
Hoàng Đức Trung3,7540.1
Mai Thanh Long2,8000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : UPC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Hồ Sĩ TiếnPhó TGĐBán31,00031,000-31,00027/04/20170
Hồ Sĩ TiếnPhó TGĐBán31,00031,000017/05/20170
1