Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG - Mã CK : TNG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Văn Thời12,580,71125.5
Nguyễn Văn Thời9,539,26519.3
Nguyễn Đức Mạnh2,998,1036.1
Nguyễn Mạnh Linh2,622,9685.3
Tundra Vietnam Fund2,117,6754.3
ASEAN Deep Value Fund2,005,4944.1
Nguyễn Xuân Thụy1,106,0602.2
Đỗ Thị Hà1,037,2082.1
Asean Small Cap Fund950,0001.9
Mutual Fund Elite (Non-UCITS)854,2001.7
Nguyễn Việt Thành350,2450.7
Lương Thị Thúy Hà303,7900.6
Nguyễn Thị Miện242,1070.5
Công ty Chứng khoán NH ĐT và PT Việt Nam (BSC)240,0000.5
Nguyễn Thị Nhuận237,7390.5
Lý Thị Liên179,3610.4
Nguyễn Huy Hoàng140,8740.3
Lã Anh Thắng131,7850.3
Bùi Thị Thắm121,7260.2
Đoàn Thị Thu118,6990.2
Nguyễn Thị Miên81,0760.2
Nguyễn Văn Đức80,0280.2
GOLDMAN SACH INTERNATTONAL69,4000.1
Nguyễn Thị Minh Thọ50,0000.1
Trần Thị Thu Hà36,3450.1
Cao Thị Tuyết28,5200.1
Trần Minh Hiếu25,7550.1
Chu Thuyên20,0000.0
Nguyễn Qúy Thịnh16,5600.0
Hà Thị Tuyết10,3640.0
Nguyễn Văn Thới5660.0
Nguyễn Văn Thới720.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TNG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQT/TGĐBán240,61930,000-30,00031/10/2018210,619
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQT/TGĐBán258,25670,992-44,00030/10/2018214,256
Nguyễn Đức MạnhPhó Chủ tịch HĐQT/Phó TGĐMua2,998,1031,000,000028/11/20180
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQT/TGĐBán70,34421,700-21,50025/10/201848,844
Đoàn Thị ThuPhó TGĐBán290,099180,000-171,40025/10/2018118,699
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQT/TGĐMua1,545,785200,000125,00024/10/20181,670,785
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQT/TGĐMua1,379,785200,000166,00017/09/20181,545,785
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQT/TGĐBán11,17211,172-11,10031/08/201872
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQT/TGĐMua1,180,785200,000199,00013/08/20181,379,785
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQT/TGĐBán45,64445,644-42,00009/07/20183,644
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQTBán107,64462,000-62,00005/06/201845,644
Tundra Vietnam FundCổ đông lớnMua1,717,6750400,00023/02/20182,117,675
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQTBán239,21439,950-12,00002/04/2018227,214
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQT/TGĐBán262,644155,000-155,00013/03/2018107,644
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQTBán421,744300,000-159,10009/02/2018262,644
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQTBán240,15939,643-39,64318/01/2018200,516
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQTBán499,144100,000-77,40006/12/2017421,744
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnBán2,072,4940-67,00022/09/20172,005,494
Lý Thị LiênPhó TGĐBán199,46855,900-50,00007/07/2017149,468
Nguyễn Văn ThờiChủ tịch HĐQTMua738,290100,00081,70009/03/2017819,990