Công ty Cổ phần Armephaco - Mã CK : AMP

TênSLCPTỷ lệ (%)
Lê Minh Thắng4,945,00038.0
Bộ Quốc phòng3,770,00029.0
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không1,276,3659.8
Nguyễn Thị Hương820,8336.3
Lê Tuấn506,0133.9
Đỗ Đình Ngọc9,2000.1
Lê Mạnh Hiền4,0000.0
Đỗ Chi3,0000.0
Đỗ Đức Thịnh2,9000.0
Nguyễn Văn Dũng2,9000.0
Nguyễn Văn Điệp 2,6000.0
Dương Đình Sơn8000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AMP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD