BizLIVE - Dự kiến trong tháng 12, sẽ có nghị định mới với các chế tài nghiêm khắc, mạnh tay hơn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí.
Sẽ phạt nặng buôn lậu và gian lận thương mại xăng dầu
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Công Thương
Trước tình hình gian lận thương mại xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan soạn thảo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 67) ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.  
Theo Bộ Công Thương, mặc dù mới được triển khai thực hiện gần hai năm nhưng nhu cầu từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí đòi hỏi nhiều quy định tại Nghị định số 67 phải được rà soát, sửa đổi hoặc thay thế nhằm bảo đảm tính khả thi và nâng cao hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính, góp phần bảo vệ trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Thực tiễn quá trình rà soát, nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67 được Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành năm 2018, đã xác định có tới 55/83 điều (chiếm 66,3%) của nghị định này cần được sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội mới của đất nước.
Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của một số lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như công an, quản lý thị trường... đã có những thay đổi cơ bản, vì vậy, các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của nhiều chức danh cần phải được rà soát, sửa đổi để bảo đảm tính hợp pháp trong thực thi nhiệm vụ của các lực lượng này. 
Ngoài ra, theo báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường, tình hình buôn lậu gian lận thương mại đối với mặt hàng xăng dầu vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với một số cơ quan chức năng đi kiểm tra một số tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá chất lượng xăng dầu trên thị trường. Kết quả cho thấy, có tới 50% số mẫu xăng RON 95 ở một vài cửa hàng được kiểm tra không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật được phép lưu thông trên thị trường.  
Với những lý do nêu trên, Bộ Công Thương cho rằng việc ban hành nghị định mới quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí để thay thế Nghị định số 67 là cần thiết. 
Bộ Công Thương cho biết, đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 67 với việc đề xuất các mức xử phạt vi phạm mạnh tay hơn trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng nhằm góp phần hạn chế tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại trong lĩnh vực này.

HOÀNG HÀ