BizLIVE - Kể từ 3 giờ chiều 12/6, xăng E5RON92 tăng 988 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 955 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 766 đồng/lít; dầu hỏa tăng 853 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 830 đồng/kg.
Giá xăng tiếp tục tăng gần 1.000 đồng/lít
Ảnh minh họa.
Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu, kỳ điều hành ngày 12/6. 
Theo đó từ 3 giờ chiều 12/6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (bằng mức kỳ trước), xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 800 đồng/lít (kỳ trước 1.100 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước 600 đồng/lít) và dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước 200 đồng/kg).
Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 800 đồng/lít, xăng RON95 200 đồng/lít.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại như trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:
- Xăng E5RON92: tăng 988 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: tăng 955 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: tăng 766 đồng/lít;
- Dầu hỏa: tăng 853 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 830 đồng/kg.
Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 13.390 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 14.080 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.515 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 9.610 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.322 đồng/kg.
Bộ Công Thương cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 12/6/2020 đã tăng khoảng 19-24%  so với kỳ trước.
Cụ thể, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 39,569 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,763 USD/thùng, tương đương tăng 20,62% so với kỳ trước); 42,420 USD/thùng xăng RON95 (tăng 6,808 USD/thùng, tương đương tăng 19,12% so với kỳ trước); 42,764 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 6,970 USD/thùng, tương đương tăng 19,47% so với kỳ trước); 39,040 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,840 USD/thùng, tương đương tăng 21,24% so với kỳ trước); 225,694 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 43,577 USD/tấn, tương đương tăng 23,93% so với kỳ trước).

HOÀNG HÀ