BizLIVE - Trong 5 tháng đầu năm Việt Nam ước tính nhập khẩu 1,7 tỷ USD các sản phẩm chăn nuôi, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019.
5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam chi 1,7 tỷ USD nhập khẩu thịt đông lạnh
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo từ Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông lâm thuỷ sản, giá trị nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 5/2020 ước đạt 363 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019.
Tính riêng 4 tháng đầu năm, giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 1,3 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2019. Báo cáo cũng cho thấy, 5 thị trường nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt của Việt Nam là Australia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Thái Lan và Canada.
Trong đó, giá trị nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt của Việt Nam từ Australia trong 5 tháng đầu năm 2020 là 207,8 triệu USD, tăng 69,3% so với cùng kỳ năm 2019; Hoa Kỳ 104 triệu USD (tăng 80%); Ấn Độ 92,9 triệu USD (tăng 130,3%); Thái Lan 65,1 triệu USD (tăng 56,3%) và Canada 30 triệu USD (cao gấp 12,5 lần).
So sánh với cùng kỳ năm 2019, giá trị nhập khẩu nhiều nhất là trâu, bò sống đạt 251,6 triệu USD (tăng 77,9%); thịt bò đông lạnh đạt 138,7 triệu USD (tăng 70,9%); thịt và phụ phẩm sau giết mổ của gà đông lạnh đạt 106,1 triệu USD (tăng 38,8%); thịt lợn đông lạnh đạt 55 triệu USD (tăng 412,1%); thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, bò đạt 34,8 triệu USD, tăng 45,9%, ...
Báo cáo từ Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông lâm thuỷ sản cũng cho biết, tại thị trường trong nước, giá lợn hơi tại các khu vực trên cả nước trong tháng 5/2020 đều có biến động.
Giá lợn hơi tại miền Bắc giao dịch trong khoảng từ 92.000 - 100.000 đồng/kg. Giá lợn hơi miền Trung, Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 90.000 - 97.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Nam giao dịch trong khoảng 93.000 - 100.000 đồng/kg.

HẠ AN