BizLIVE - TP.HCM tiếp tục dẫn đầu xếp hạng Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 với 67,6 điểm, đứng thứ hai là Hà Nội với 55,7 điểm. Đà Nẵng xếp thứ ba với 19 điểm, có khoảng cách rất xa so với hai địa phương dẫn đầu.
Hà Nội, TP.HCM bỏ xa các địa phương về chỉ số thương mại điện tử

Điểm trung bình của Chỉ số năm nay là 8,5 điểm, phản ảnh khoảng cách điểm số rất lớn giữa hai đầu tàu là Hà Nội và TP.HCM với 61 tỉnh thành khác. Các địa phương thuộc khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nam Bộ có mức độ phát triển thương mại điện tử thấp nhất. Mức độ chênh lệch này chưa có dấu hiệu thay đổi trong những năm qua. 

Hà Nội, TP.HCM bỏ xa các địa phương về chỉ số thương mại điện tử ảnh 1

Từ năm 2021, xếp hạng Chỉ số thương mại điện tử được tổng hợp từ ba tiêu chí là nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) và giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B).

Chính phủ điện tử phát triển mạnh tại các địa phương từ các năm qua. Mặt khác, nhiều dịch vụ công trực tuyến liên quan tới thương mại điện tử do các bộ ngành cung cấp. Khoảng cách về chính phủ điện tử giữa các địa phương ngày càng thu hẹp. Do đó, chỉ số giao dịch giữa chính phủ với doanh nghiệp (G2B) không còn được đưa vào khi tính Chỉ số thương mại điện tử.

Sự chênh lệch về Chỉ số giữa Hà Nội, TP.HCM với các địa phương khác thể hiện rõ nhất qua dịch vụ chuyển phát hàng hoá bán lẻ trực tuyến. Khảo sát của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) năm 2020 đối với những doanh nghiệp chuyển phát hàng đầu cho bán lẻ hàng hoá trực tuyến cho thấy tỷ lệ bưu gửi của Hà Nội và TP.HCM chiếm khoảng 60% tổng bưu gửi của toàn thị trường 63 địa phương. Thứ hai, tỷ lệ bưu gửi của 5 địa phương đứng đầu tiếp theo chiếm 12%. Như vậy, 56 địa phương còn lại chỉ chiếm 28% bưu gửi. Thứ ba, có sự chênh lệch rất lớn, thông thường từ 10-20 lần giữa tỷ lệ bưu gửi của Hà Nội hoặc TP.HCM với địa phương đứng thứ ba.

Đối với 514.632 tên miền quốc gia .vn duy trì năm 2020, theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Hà Nội và TP.HCM có 371.454 tên miền, chiếm 72% của cả nước. Số tên miền .vn của 5 địa phƣơng hàng đầu tiếp theo là 37.606, chỉ chiếm 7% tên miền của cả nƣớc. Giống như mức độ chênh lệch rất lớn của dịch vụ chuyển phát hàng hoá bán lẻ trực tuyến, số tên miền của địa phương đứng đầu gấp 20 lần của địa phương đứng thứ 3. Đối với thị trường gọi xe và giao đồ ăn công nghệ, cho tới nay hầu như toàn bộ giao dịch diễn ra ở Hà Nội và TP.HCM.

Như vậy, trong nửa đầu của giai đoạn phát triển nhanh 2016-2020, khoảng cách trong lĩnh vực thương mại điện tử giữa Hà Nội và TP.HCM với 61 địa phương còn lại hầu như không thay đổi. Tình hình này cho thấy các địa phương chưa khai thác được những cơ hội do thương mại điện tử mang lại, đồng thời các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến chậm mở rộng quy mô kinh doanh và tăng trưởng bền vững.

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử 2020 nhấn mạnh tới các trở ngại cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững của thương mại điện tử là thu hút đầu tư, lòng tin người tiêu dùng, hoàn tất đơn hàng, thanh toán trực tuyến, môi trường pháp luật và chênh lệch rất lớn giữa Hà Nội và TP.HCM với các địa phương khác.

Trong nửa sau của giai đoạn phát triển nhanh 2021-2025, để đạt được mục tiêu các địa phương ngoài Hà Nội và TP.HCM chiếm 50% giá trị giao dịch thương mại điện tử B2C của toàn quốc, cần có sự phối hợp và hành động của các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các Sở Công Thương và các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa mục tiêu và giải pháp đề ra trong các chính sách vĩ mô liên quan tới thương mại điện tử và hành động của các cơ quan quản lý nhà nước để đạt được những mục tiêu này.

Năm 2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 120 đề ra mục tiêu thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước. Thương mại điện tử sẽ là một công cụ hữu ích giúp các địa phương khó khăn nhất, bao gồm các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người xoá đói giảm nghèo, thu hẹp chênh lệch về thu nhập. Mới đây, Thủ tướng đồng ý triển khai thí điểm tiền di động Mobile Money, được kỳ vọng là cú hích cho thanh toán và thương mại điện tử cho nông thôn, vùng sâu vùng xa, những nơi chưa tiếp cận được với dịch vụ ngân hàng, ví điện tử.

Bảo Nhi