Chưa quốc gia nào cho nối sông biên giới

Chưa quốc gia nào cho nối sông biên giới

Trò chuyện với nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, GS.TS Vũ Trọng Hồng về dự án trên sông Hồng.
Chat với BizLIVE