Nữ tỷ phú làm giàu ở tuổi 19

Nữ tỷ phú làm giàu ở tuổi 19

Từ buổi học nhóm với sinh viên cùng trường, Melanie Perkins tạo nên công cụ thiết kế trực tuyến giúp các trường học thiết kế kỷ yếu.
Chat với BizLIVE