10 sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật năm 2021

10 sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật năm 2021

Đại hội Đảng lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; sự bùng phát của làn sóng COVID-19 thứ tư; chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử.....
Chat với BizLIVE