Nhân vật trong tuần: Ông Dũng “lò vôi”

Nhân vật trong tuần: Ông Dũng “lò vôi”
Tuần này, gương mặt doanh nhân nổi bật được BizLIVE bình chọn là ông Huỳnh Uy Dũng, hay Dũng “lò vôi”, với một quyết định gây nhiều dư luận: tự đóng cửa khu du lịch Đại Nam ...
Chat với BizLIVE