Nhà Từ Liêm: 9 tháng lãi ròng gần 46 tỷ

Nhà Từ Liêm: 9 tháng lãi ròng gần 46 tỷ
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tăng mạnh là yếu tố chính giúp lợi nhuận của NTL tăng cao. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 58,4 tỷ lợi nhuận trước thuế,...
Fecon báo lãi quý III trên 15 tỷ đồng

Fecon báo lãi quý III trên 15 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, FCN có tổng doanh thu 884,5 tỷ đồng, tăng 49,76% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 68,51 tỷ đồng, tăng 20,4%...
Chat với BizLIVE