Lợi nhuận quý 3 của TPBank tăng 40% nhờ đâu?

Lợi nhuận quý 3 của TPBank tăng 40% nhờ đâu?

Bên cạnh mảng tín dụng truyền thống, mảng đầu tư chứng khoán ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến tới hơn 11 lần cũng là yếu tố quan trọng giúp lợi nhuận TPBank tăng tốt trong...
Chat với BizLIVE