Hai mặt của con số FDI tăng kỷ lục

Hai mặt của con số FDI tăng kỷ lục

Vốn FDI tăng mạnh và liên tục lập những kỷ lục mới, nguyên nhân là gì và cơ hội ra sao trong bối cảnh Việt Nam gia nhập nhiều FTA cũng như việc Trung Quốc – Mỹ...
Chat với BizLIVE